Kandidaat Stadsdichter Amersfoort 24/26

Gepubliceerd op 3 januari 2024 om 14:33

Kandidaat Stadsdichter Amersfoort
Ik heb mij opgegeven als kandidaat stadsdichter 2024-2026 voor de Gemeente Amersfoort. H
opelijk mag ik meedingen met mijn gedichten en op 25 januari deze presenteren voor jury en publiek in het Eemhuis. Er worden vijf gegadigde dichters gekozen, ik hoor binnenkort of ik er bij zit. De presentatievorm, de inhoud en de mening van jury (50%) en publiek (50%) bepalen wie het ambt mag uitvoeren. De dichter mag twee jaar lang elke maand een dicht-product leveren over de Amersfoortse actualiteiten, iets waar ik me zeer in interesseer. Ik wil dit ambt naast inhoudelijk vooral creatief invullen met theater, koren, beeldende kunst en allerlei samenwerkingen tussen lokale kunstenaars.

DichtTekeningen
Hieronder een schilderij uit 2016, twee tekeningen uit 2022 en een schilderij uit 2018. Mijn gedichten worden vaak
gemaakt in combinatie met door mij gemaakte tekeningen of schilderijen. Dit kun je bijvoorbeeld zien aan mijn gematria-tekeningen die een grote inspiratie voor me vormen, voortkomend uit de leringen van deze beste documentaire die ik in de afgelopen jaren heb gezien: 

https://rumble.com/vre77w-the-jesus-strand-part-1.html

https://rumble.com/vre790-the-jesus-strand-part-2.html 

Ik houd de twee ingeleverde gedichten nog even voor mezelf. Eén gedicht heet 'Zwevend levend' en moest het thema 'De hoogte in' bevatten. Verder heb ik een actueel gedicht geschreven genaamd 'Betaald parkeren afweren', over het parkeerreferendum dat ondanks de 74,2% Amersfoorters die NEE stemden alsnog wordt uitgerold door de lokale globalisten-politiek. Ik hoop met scherpe woorden een luis in de pels van de zittende macht te worden, zoals journalisten en kunstenaars behoren te doen. Ik zal ze blijven bevragen rondom plannen die de vrijheid omver werpen en die de regeldruk vergroten.

Zie KleurDichten voor meer teken en dichtwerk van mijn hand.

Motivatie kandidaat Amersfoorts stadsdichter 2024 - 2026
Op 22 juli 1987 werd ik geboren in de Teut. Mijn ouders zijn Ton Beckers en Pauli Fleer, mijn vader is eigenaar van De Fietswerkplaats op de Zwaaikom en mijn moeder was dramadocent en poppenspeelster. Dankbaar spelend in de Amersfoortse omgevingen bestond mijn jeugdgeluk uit kunst beoefenen, voetballen en buiten spelen.
  Na mijn afstuderen in 2011 als theaterregisseur en dramadocent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht was ik tot 2020 onder andere coördinerend hoofddocent aan de Faculteit Onderwijs & Opvoeding op de Hogeschool van Amsterdam. Ik geniet van werken omtrent thema’s als lichaamstaal, gedrag, gespreksvoering en daaruit voortkomende onderwerpen gericht op presenteren en (bege)leiden.
  Ik gebruik eigenwijs materiaal in voorstellingen, exposities en performances. Mijn grootste voorstelling was 'De Aftrap', spelend over, met en op voetbalclubs door het land. Nu maak ik aankomende zomer weer zo’n wijkproject, de locatievoorstelling ‘Scoren’ op KVVA, met een verhaal dat is gebaseerd op het gelijknamige boek dat ik met mijn moeder schreef toen ik 10 was.
  Mijn stadsdichterschap is belangrijk voor mijzelf en de mensen met wie ik werk. Als nieuwe stadsdichter zal ik voorstellingsprojecten met mijn en andermans dichtteksten organiseren. In deze groepsprocessen helpen mensen elkaar het beste uit zichzelf naar boven te halen, worden taboes doorbroken en durven mensen eigen werk ten tonele te brengen. Het vrijuit laten zien wie je bent, zonder gêne, ieder met zijn eigen verhaal, dichterlijk gebracht.
  Liefst gaan we met ons met een dichttheatergroep op festivals en podia van Amersfoort begeven, muzikaal begeleid door koren. Graag zou ik daarbij soms speloefeningen geven aan het publiek, om hen mee te laten spelen met de teksten. Ook zal ik toewerken naar grotere presentaties van mijn en andermans teksten. Graag werk ik samen met diverse Amersfoortse kunstenaars in verschillende disciplines die zich willen verbinden in actieve kunstacties, exposities en performances in Amersfoort en door den lande.
  Mijn autonome werk als kunstenaar bestond altijd al. Boeken heb ik volgeschreven met dagboekverhalen en eigengereide gedichten. Weinig bracht ik uit. Veel materiaal werd gebruikt als inspiratie voor voorstellingen, daarin kwam mijn werk vaak terug. Nu ben ik meer autonoom aan het werk. Met dichttekeningen ontwikkel ik mijzelf al schrijvend verder. Ik heb zin om mezelf op een nieuwe manier aan de wereld te presenteren in de rol van Amersfoortse stadsdichter.
  Op mijn onlinekanalen en website deel ik mijn gedichten: theateranderwijs.nl/kleurdichten. Ook vind je op deze website bij MIJN-CV onderaan het script ‘Levensloop’ met daarin een voorbeeld van mijn dichtwerk verwerkt in theaterscript.  Kunst mag schuren en kritisch zijn op de macht. Onderzoek naar waarheid is mijn belangrijkste zoektocht op dit moment. Mijn inzet is om zo liefdevol en vrij mogelijk te observeren en dit te gebruiken in mijn schrijven. Mijn maatschappijkritische blik zet ik naast ideeën over een mooie toekomst voor onze prachtige stad Amersfoort.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.