Expositie Rebelution

Op vrijdag 26 mei opende Stichting Wereldartiesten Expositie Rebelution bij ontmoetingsplek de Witte Vlinder in Amersfoort. Naast een kritische blik op actuele ontwikkelingen zoals digitaal geld, politiek, boeren in Nederland, de coronatijd en de nasleep ervan, toont de expositie een gezonde wereld vol liefde, vrijheid en waarheid. 

Daan: “We zijn trots dat we werken met creatieve rebellen Miss Neon, Sophie Stok, Sven Boris Bakker, Jerm Warfare, Elad Shmueli en de The Daily Lama  De kunsten zouden altijd iets mogen bewegen in mensen, schoonheid en kracht tonen en inzicht geven in andere werelden. Bewustmakend, gericht op waarheid, in relatie met jezelf, de ander en het grote geheel.”

Stichting Wereldartiesten vindt het ook belangrijk om thema’s te benoemen die vaak onbesproken blijven. Denk aan onze verhouding tot de overheid, die steeds meer bepaalt en controleert en de steeds verdergaande digitalisering. Zijn we nog bereid om voor onze vrijheid te gaan staan? “Juist kunsten spelen hier een belangrijke rol in”, vindt Daan. “Kunst kan mensen samenbrengen en verbinden, het gesprek op gang helpen. We willen jongeren en volwassenen uitnodigen om eigen ideeën over het werk te vormen.”

“De expositie Rebelution toont andere perspectieven op deze tijd, waarin gecreëerde crises elkaar blijven opvolgen en steeds meer mensen in de knel komen”, aldus Danielle van Wallinga, mede-organisator van de expositie. “De kunstenaars schijnen licht op het leven en stellen dingen ter discussie. Wat maakt ons ziek? Waar ligt de macht? De kunstenaars werken vanuit menselijkheid, fantasie, compassie, humor en verbinding, in een zoektocht naar waarheid. Dat is hard nodig in een samenleving waarin mensen zich van elkaar vervreemden, soms zelfs tegenover elkaar komen te staan”, vindt Danielle.

Na een korte inleiding en een theateroefening openden we de expositie. Koor de SoulRebels trad op onder leiding van Sara Lee Vos. Het koor werd opgericht in de tijd waarin de zangers en de dirigente zelf zonder QR-code niet meer welkom waren bij hun eigen koren. Verder trad Amersfoorts duo LucieJ & Exanimo op en was het  de expositie bij de aftrap ruimte voor vrije ondernemers.

De expositie was tot 1 september ‘23 te zien tijdens openingstijden van De Witte Vlinder: ma t/m vr van 10- 17 uur.