Als Leraarsopleider op de HvA kreeg ik bij een reflectie drie 10'en (31 studenten) voor de algehele Dramalessenreeks

MIJN HISTORIE OP HOGESCHOLEN & UNIVERSITEITEN ALS LERAAROPLEIDER

Vrij communiceren en leren in 2023
Er is een hoop ontwikkeld in de laatste jaren bij mij en in de wereld. Vroeger was ik hoofddocent en coördinator van de Dramalessen aan de leraarsopleidingen van de Faculteit Onderwijs & Opvoeding op de Hogeschool van Amsterdam. Dat kan ik niet meer doen door hoe het bedrijf met zijn mensen en de waarheid om gaat, namelijk dramatisch om in vaktermen te blijven. Ook de samenleving heeft niets meer aan scholen zoals ze zijn. Ik sta nu vol voor staatsvrij thuisonderwijs.

Hieronder meer historie in correspondentie met de HvA, de inhoud van de door mij ontwikkelde lessenserie en enkele reflecties op mijn lessen van studenten.

Historie als leraar opleider HvA en UpVA

Ik was hoofd-docent en coördinator van het vak Drama aan de leraarsopleidingen van de Faculteit Onderwijs & Opvoeding op de Hogeschool van Amsterdam tot het begin van de plandemie. Ik werd ontslagen omdat ik weigerde mijn lessen in Lichaamstaal en Gedrag online te ontwikkelen en geven. Hoe kon ik dit lerarenvak online geven? 
Toch werd ik verzocht online les te geven. Dat weigerde ik want ik vond dat je lessen in lichaamstaal en gedrag enkel fysiek kon geven. In een gesprek met mijn leidinggevende zei Alessandra dat als ik 10% van de leeropbrengst zou halen, dat dit ook voldoende zou zijn. Nou sorry Alessandra, mijn wiskunde is niet fantastisch, maar 10% van een 10 is nog steeds een 1. Ik haalde dan wel 10'en, maar ik wilde geen 1 van studenten voor mijn lessen. Ik wilde gewoon les blijven geven zoals ik dat deed! En ook blijven coördineren. Helaas was dit niet mogelijk. Er werd mij de kans geboden om online les te geven of het vak zou opgeheven worden. Om het vak Drama te redden heb ik de coördinatie van de lessenserie aan een collega overgedragen. 

Nu geef ik deze lessenserie los van de Universiteiten op mijn eigen wijze. Hierdoor kan ik nog beter doceren op de inhoud, omdat de schoolinhoud wat mij betreft toch vaak niet accuraat is. Hierdoor komt in mijn lessen wie we zijn als mens nog meer centraal te staan. In de afgelopen jaren heeft de antroposofie mij ook geholpen in mijn ontwikkeling en kijk op hier en nu. Daarnaast ben ik een diep rabbit hole in gedoken om er achter te komen wat nu echt waar is. Wie zijn we? Waar leven we? Wanneer leven we?
Daardoor heb ik mij in de afgelopen jaren vaak flink achter de oren moeten krabben om eerdere overtuigingen. Ik ben vaak van inzicht veranderd. 
In de dramalessen op de HvA stond het objectief observeren zonder oordeel centraal. Mijn idee is dat studenten mijn lessen zo waardeerden omdat ik probeerde dat oordeel vaak mogelijk weg te laten zodat de kern van de observatie bespreekbaar werd. Dat vind ik nog steeds de kracht van deze lessenreeks, dat het je leert in woorden te brengen wat je werkelijk ziet. 
Ook heeft het mij geholpen in de huidige tijd van verwarring met vele onwaarheden. Deze onwaarheden kan ik vaak objectief observeren, ze zien voor wat ze zijn, leugens.
De HvA is met zijn wereldagenda en de geidoctrineerde leraren een toppunt van deze leugen, samen met de politieke en wetenschappelijke machten. Ze verdraaiien de waarheid constant ten behoeve van de satanische wereldagenda die er achter zit, en als je dat benoemd dan moet je weg. 
Ik ben weggegaan, en zal toch ook terug blijven komen, want mij krijgen ze niet meer klein. 

Hoofddocent en coördinator vak Drama aan HvA leraarsopleidingen
Vanaf mei 2013 was ik werkzaam als dramadocent en vanaf augustus 2016 ook als coördinator en hoofddocent van het vak Drama voor studenten van leraar-opleidingen aan de Faculteit Onderwijs & Opvoeding op de Hogeschool van Amsterdam.
Daar ontwikkelde ik i.s.m. met mijn drama-docententeam o.a. onderstaande cursuslessen over: Lichaamstaal, Boven-Onder-Gedrag, Tegen-Samen-gedrag & Klassenmanagement. Bij studenten van de KOP-groep gaf ik ook lessen over: Presentatie-vaardigheden, Gespreksvaardigheden & Leiderschap. 

Ik wilde in 2020 graag fysiek les blijven geven. Dit was niet meer mogelijk op de HvA wegens online werken. Daar weigerde ik in mee te werken. Daarom doceer ik dezelfde lesinhoud nu met een vernieuwende twist en met meer aandacht voor plezier en contact aan allerlei doelgroepen die gericht zijn op de ontwikkeling van bewustzijn via kunstbeoefening. Het hoogste doel van de cursus draait om het vergroten van ieders bewustzijn, vertrouwen en moed binnen een stevig zelf. 
Met neutraliteit als basis voor een objectieve observatie en het bereik van een natuurlijke flow in het zelf-presenteren en/of leiden en begeleiden van individuen of groepen mensen. Curriculum voor vernieuwende werkwijzen in de buitenlucht ontwikkelde ik o.a. bij de Metaal Kathedraal. Dit om de kennis over 'natuur en mens' verder te brengen in ons collectief bewustzijn en zo te zorgen voor een zorgeloze vrije liefdevolle toekomst. 

In 2020 werkte ik dus nog als hoofd-docent aan de leraarsopleiding van de Faculteit Onderwijs & Opvoeding van de HvA. Naast de Voltijd en Deeltijd opleidingen was ik ook werkzaam met economiestudenten van de KOP-opleidingen met 6 lessen van 2,5 uur per schooljaar.

Eenmalig heb ik in een papieren evaluatie laten doen rondom 3 vragen:
- Wat voegt Drama toe binnen je opleiding?
- Wat zijn sterke kanten van het vak?
- Waarin zou het vak Drama zich kunnen verbeteren?
+ Geef een cijfer voor de algehele lessenreeks: …

Ik kreeg dat jaar met het vak Drama de volgende cijfers ter reflectie op mijn lessenreeks:
2 X 7
1 X 7,5
10 X 8
5 X 8,5
10 X 9
3 X 10

Ik was gelukkig met mijn lessen en baal dat ik ben weggestuurd vanwege het niet online en met absurde maatregelen willen werken. Ik verwacht eigenlijk een vergoeding voor de door mij geleden schade. Ik heb ook nooit meer iets van iemand van de HvA gehoord. Schandalig vind ik het.