Hogescholen in nood / Nederland in nood deel 2

Gepubliceerd op 23 april 2023 om 13:52

Hogescholen in nood, Nederland in nood deel 2

Geschreven door Daan vdf Beckers op 14-11-2022 & een update op 23-4-2023 te Amersfoort. Daan is theatermaker en was hoofddocent en coördinator van het vak drama op de leraarsopleiding aan de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en aan de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) tot er online les werd gegeven.
 

Hoe ga je studenten opleiden tot docent als je ze niet fysiek les kan geven?

Ik april 2023 was ik teruggevraagd door medewerkers van de UPvA om opnieuw les te komen geven, ditmaal het vak: Leerkrachtvaardigheden. Nadat ik de lessen al besproken had in januari, en ik me nog voorzichtig inhield tegenover leidinggevenden betreffende mijn mening is over de aanwezige woke-cultuur die gaande is binnen de Hogescholen en Universiteiten, ben ik alsnog weggestuurd vanwege mijn eerder al te uitgesproken mening en wereldbeeld.

Hieronder het bericht vanuit  de UPvA leidinggevende: 

Met mijn nieuwe intreden in de UPvA had ik bedacht om me tegenover studenten heel direct uit te spreken over wat ik vind dat gaande is, naast dat ik mijn ontwikkelde lessenserie over Lichaamstaal en Gedrag hierbinnen wilde implementeren. Helaas heb ik dit niet kunnen doen, hoewel het ook niet goed had gevoeld om daar rond te lopen als docent op dit moment. Onderstaande filmpjes maakte ik op het moment dat ik in februari terug kwam in het Wibaudhuis voor het voorbereidingsgesprek met de UPvA.
Zie filmpje (lukt niet via link): https://youtube.com/shorts/kSj75SLNBqs


Nu is het mijn mening van vrijwel alle scholen klaar zijn met hun manier van opleiden. Ze liegen dat ze barsten, en docenten denken juist dat ze de waarheid in pacht hebben of die kunnen onderwijzen. Dat kunnen ze niet. Docenten hebben de waarheid niet. Docenten zouden studenten kunnen leren zélf na te denken, onderzoek te doen en te ondernemen. Dit doen ze niet. Ze dringen wereldbeelden op, steeds ongezonder en extremer in zijn domheid. De kinderen zijn niet veilig op de reguliere scholen met de docenten die er nu nog in hebben kunnen blijven zitten. Ik raad iedere ouder aan de kinderen van school te halen en ze via thuisanderwijs een hele nieuwe kans te geven op zelf leren en ontwikkelen. Onder een filmpje waarin in meeliep tijdens de vredesmars waarin ik oproep tot unschooling en thuisanderwijs. 

Ik steun Laurens Buijs en zijn strijd met de het UvA bestuur en de studentencultuur. Het is verschrikkelijk om aan te moeten zien dat goede oprechte mensen vanuit een schandalig negeer/domoniseer-beleid worden weggezet, terwijl dit juist mensen zijn die nog snappen wat voor een agenda er achter het beleid schuil gaat. Bestuurders doen alsof ze bij de Hogescholen en Universiteiten goed doen door met het WEF, UN, EU en andere ongekozen wereldpolitieke grootmachten samen te werken, terwijl deze wereldagenda ons land en de toekomst van onze kinderen volledig verwoest. Studenten zouden moeten opstaan tegen alles wat polarisatie in de hand werkt. Leerlingen willen geen gender-toiletten, SDG-trappen, support-Ukraine vlaggen en andere zieke oorlogs-retorieken. Het zijn allemaal beleids-ziekmakers waardoor onze studenten misbruikt worden. Dit moet stoppen. Ik wil heel graag de macht terug over de inhoud binnen dit soort instituten, of ik zie geen enkele toekomst voor deze organisaties meer. Wat mij betreft kunnen we deze plekken wel opdoeken als de ongevaccineerden en uitgesproken klokkenluiders niet gehoord worden. We hebben al lang gelijk gekregen, het is een kwestie van tijd tot het voor de massa duidelijk is, en dan weten we wie er wel/niet is opgestaan in deze oorlogstijd. Want zou jij doen tijdens de oorlog? Ik hoop dat veel mensen zouden zeggen: de kinderen beschermen. Ik heb het helaas te weinig / niet gezien binnen de Hogescholen en Universiteiten en dat maakt me naast woest ook enorm strijdvaardig, want dit gaan we niet accepteren. De strijd zal door gaan tot alle demonische agenda's weg zijn, de ouders en kinderen vrij zijn om hun eigen pad te bepalen, het geld niet meer de stroom van informatie kan financieren en de stads-journalisten en levens-kunstenaars eindelijk de ruimte krijgen om massaal in te laten zien wat er in de afgelopen jaren voor een afbraak beleid heeft plaatsgevonden. Gerechtigheid is nodig, we hebben de mailtjes nog... Onder mijn reactie op de mail van Johan. 

Het liefst zou ik de HvA en UPvA aanklagen voor hun misdaden tegen de mensheid. Degenen in bestuur hebben nu lang genoeg de tijd gehad om de waarheid te onderzoeken. Nu ze openlijk het beleid met de achterliggende wereldagenda blijven pushen, zijn ze schuldig. Ik raad alle bestuurders aan heel goed na gaan denken over wat ze in de komende tijd gaan doen, want we zullen ze blijven bevragen en volgen tot we volledige gerechtigheid hebben. 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.