Regenboogbeleid niet inclusief voor iedereen

Gepubliceerd op 21 januari 2023 om 17:17

Afgelopen donderdag 19 januari 2023 bezocht ik een Stadsgesprek over het Regenboogbeleid 2023-2027 in mijn Gemeente Amersfoort en werd daar weggestuurd vanwege mijn mening dat de regenboogvlag geen regenboog is en omdat er volgens mij een wereldagenda achter zit die ongezond is voor ieders toekomst. 

Ik (Daan) voorafgaand aan de bijeenkomst.                               Uitnodiging stadsgesprek Regenboogbeleid van gemeente Amersfoort. 

Verloop van het stadsgesprek
Ik had mij voorbereid met het drukken van twee posters met zeven chakra's inclusief de uitleg en affirmaties. Bij binnenkomst vertelde ik de organisatoren over mijn idee van de wereldagenda en mijn initiatief om de chakra' s meer te erkennen en te begrijpen. Ik was welkom, hing mijn tas met vlag naast de jas van een agent, die dus ook aanwezig was. Binnengekomen sprak ik over mijn chakra-posters met een drukke VVD-dame van de gemeente Amersfoort. De gemeente had besloten de 'regenboogvlag' met driehoek voor de komende jaren in te zetten in de stad. Ik vertelde haar over mijn idee dat de 6-kleurenvlag de globalistische iditentiteidspolitiek symboliseert, waaronder de sustainable development goals (SDG's).  Na wat andere mensen gesproken te hebben sprak ik met de aanwezige agent. We hadden een respectvol gesprek over veiligheid, voetbal en mijn ervaringen met politiegeweld en romeo's tijdens coronademonstraties (zie ook deze compilatie daarvan). Vervolgens opende de drukke dame het evenement met een verhaal over acceptatie van iedereen. Er waren themagesprekken waar je bij kon aansluiten:
1. Veilig zijn 2. Volledig jezelf zijn 3. Sensitieve hulp en ondersteuning 4. LHBTQIA+ en... (intersectionaliteit)


Ik sloot aan bij 'Volledig jezelf zijn', samen met zeven andere mensen. Na een introductie deelde iedereen ervaringen en gevoelens rondom jezelf zijn en je geaccepteerd en gelijkwaardig voelen:

 • Een aantal mensen gaf aan blij te zijn als ze een 'regenboogvlag'  zagen op een plek, omdat ze wisten dat ze daar dan geaccepteerd zouden worden. Zijn plekken zonder vlag daarmee automatisch niet uitnodigend of niet inclusief? Naar mijn idee maakt dat onderscheid de vlag juist polariserend.
 • Een ander punt dat naar voren kwam: sportclubs zijn nog niet genoeg betrokken bij het thema en zouden bijvoorbeeld meer mogen doen aan  de veiligheid van transgenders zoals bij het kiezen van de voor hen juiste kleedkamer. De vraag die dat in mij oproept is: is er ook ruimte voor een gesprek over de veiligheid van meiden en vrouwen die zich misschien niet prettig voelen bij transgenders in hun kleedkamer?
 • Een andere aanwezige vond het vervelend om door leerlingen met meneer aangesproken te worden, omdat hij non-binair zou zijn. Ook had hij er last van dat sommige ouders/kinderen om die reden niet bij hem op les wilden.
 • Een schooldirecteur gaf aan dat hij tevreden was over hoe hij geaccepteerd werd als homo. 


Vervolgens introduceerde ik mijn chakra-posters en stelde mezelf voor als een eerstegraads dramadocent en betrokken mens, waarna ik aangaf dat er een kleur mist in hun regenboogvlag en dat deze wat mij betreft staat voor een wereldagenda die voor niemand goed is. Een wereld die steeds totalitairder en digitaler wordt, met minder vrijheid en autonomie voor de mens. Vol met identiteitspolitiek waarin steeds minder ruimte is voor afwijkende meningen. Vanwege urgentie die ik voel om het tij te keren wilde ik met de chakra's iets positiefs en menselijks inbrengen, gebaseerd op waarheid en dichtbij jezelf blijven. Thema's die wat mij betreft goed aansluiten bij de gespreksonderwerpen 'diversiteit en inclusie'. Helaas werd mijn initiatief niet gewaardeerd, de sfeer werd ongezelliger en al snel werd ik verzocht te vertrekken. Er werd gezegd dat ik mijn agenda wilde doordrukken. Ik gaf meermaals aan in gesprek te willen blijven. De agent werd er bij gehaald en ik werd verzocht mijn ' frummeltjes' mee te nemen. 

Met de agent en een organiserende dame van de gemeente op de gang heb ik haar nog ludiek genoeg een knuffel gegeven omdat ze in tranen schoot omdat 'haar zus precies hetzelfde zegt'. Ja hoe zou dat nou komen?

Mijn gedachten hierover: 

 • Waarom ben je alleen welkom om mee te praten in een stadsgesprek als je het ermee eens bent? Inclusief beleid maken is ook ruimte geven voor kritische stemmen, met elkaar in verbinding blijven en samen vormgeven aan de samen-leving. Uitsluiting van 'tegengeluid' past niet in die filosofie.  
 • Ik heb niet eens goed aan kunnen kaarten dat de 6-kleuren vlag een SDG-vlag is en dat in de echte regenboog de lichtblauwe kleur (Tiffany blue) zit, je weet wel, de kleur van het mondkapje die staat voor onze chakra van de WAARHEID.
 • Waarom is Amersfoort een regenboogstad (die geen regenboog is)? Wie heeft daarom gevraagd, wie heeft het bedacht, waar komen de geldstromen vandaan voor alle initiatieven rondom acceptatie zoals het regenboogzebrapad in het centrum? Hoe wordt dit alles gewaardeerd door Amersfoorters en bezoekers? Ik heb hier wel een idee over.
 • Acceptatie is belangrijk, maar stop met groomen en indoctrineren. Laat kinderen zo lang mogelijk lekker kind zijn die pas nadenken over seksualiteit wanneer zij daar zelf aan toe zijn. Ze hoeven niet te leren over verschillende 'gender-identiteiten' en seksuele voorkeuren. We kunnen ze wel leren open en accepterend te zijn, en ze met (zelf)liefde, waarheid en kracht op laten groeien. 
 • Scholen zouden in de basis neutraal moeten zijn, niet politiek/ideologisch geladen. Dat zijn ze al lang niet meer helaas. Stop deze agenda in scholen!!!
 • Op één van de scholen waar ik de afgelopen jaren ontslagen ben, het Krommerijn college in Utrecht, werd de LHBTI+ vlag gehesen. In diezelfde week heb ik de zeven chakra's in de gang gehangen. Vervolgens werd ik weggestuurd vanwege mijn mening en manier van lesgeven. Hoezo mogen de zeven chakra's niet aangeleerd worden? Al geloof je er niet in, er zit toch veel kennis en waarheid in? En de chakra's passen toch veel beter bij de regenboog dan de 6-kleurenvlag? 
  Vinden we het een verbetering als dit chakra bewustzijn er wel zou zijn, en als dit geaccepteerd gedachtengoed is? 
 • Lieve mensen, er is erkenning. Alleen niet voor MAPS (minor attracted persons). Niet voor pedofielen die zichzelf een andere naam geven. Ook niet voor bestialiteit, seks met dieren zeg maar. Het is (wat mijn onderzoek betreft) een pedofiele wereldagenda om kinderen te verwarren, gezinnen te ontwrichten en onze beschaving kapot te maken. Het lukt ze aardig. En de politici blijven ermee wegkomen. Om te janken vindt ik het het maar laten we sterk zijn en als volk opkomen voor onze kinderen.
 • Tijdens het gesprek bleek dat kinderen van nu allemaal al zouden weten waar de I van LHBTQI voor staat. Ik wist het niet.
  Toen kreeg ik meteen de opmerking: "Zie je wel, we hebben nog een hele lange weg te gaan". Dus omdat kinderen op basisscholen dit al weten en ik niet, heeft de mensheid een lange weg te gaan in LHBTQI+ acceptatie?  NEE. Deze agenda wordt zo snel doorgevoerd, net als dat er nu ineens 96 genders zouden bestaan in plaats van twee, dat geen gezond volwassen mens zin heeft om daarin te duiken. Accepteer jezelf in en geniet van het leven. En laat de kinderen lekker kind zijn zonder dat deze agenda aan hen opgedrongen wordt. 

Mijn mening en beeld over de woke-wereld van nu
Er is zoveel woke-PROPAGANDA. 
Waarom verandert die vlag steeds? Omdat er geen waarheid in zit!
Mensen worden continue misleid en misbruikt voor identiteitspolitiek.
Hoe inclusief ben je als 'inclusieve regenboogstad voor alles en iedereen' als je niet eens het gesprek aan wil gaan met een kritisch mens zoals ik? Mijns inziens: NIET

Hoe nu verder?
Via theateranderwijs.nl bied ik workshops, cursussen, kunstacties en wijk-en protesttheater aan vanuit een holistisch mensbeeld, met vrijheid van expressie. Mijn streven is om met onze kinderen een wereld te scheppen vol schoonheid, vrede, waarheid en vrijheid via kunst- en natuuractiviteiten. Heb je zin om mee te doen aan alternatief onderwijs?

Kom proberen en geef je op via: info@theateranderwijs.nl
Of bel me voor meer info: 06 39 19 77 99
En kom in mijn Telegramgroep: t.me/theateranderwijs
1ste keer gratis kennismaken. De cursussen en lessenseries starten bij 5 aanmeldingen. Lessen en cursussen ook mogelijk op maat.

Bijzonder genoeg ben ik dit weekend, dit schrijvende, een collega op de Universiteit van Amsterdam tegengekomen die in deze artikelen goed onderbouwt hoe er ook naar gekeken kan worden:


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.